Pedagoghundar

 
 
"Chelsea" Clumbrolds Morning Noon and Night är den första arbetande licensierade pedagoghunden i Uppsala.
 

Länge har det utbildats hundar för att assistera oss människor bl.a som blindhundar och polishundar. Idag är det vanligt med besöks & terapihundar. Nu är det Pedagoghundarnas tur att bryta ny mark genom att tillsammans med sina förare, lärarna, arbeta i skolan med elever. Huvudsyftet med Pedagoghund är att skapa lust och motivation till skolarbete för eleverna och att träna ett socialt samspel tillsammans med hunden. Att använda hunden som motivator är en framgångsfaktor för elever som på olika sätt har svårigheter med att uppnå målen för skolarbetet.

Chelsea är utbildad pedagoghund. För att få utbilda sin hund till pedagoghund måste hundföraren ha en pedagogisk examen. Vid Svenska pedagoghundinstitutet i Stockholm finns denna utbildning. Utbildningen tar cirka 1-1,5 år och är på distans där man har en egen mentor. Pedagoghundsutbildningen är upplagd att fylla syfte och mål för skolans läroplan.

Skolan ska vara en plats som möter alla elevers olika behov, göra lärandet roligt och motiverande. Om skolan ska nå alla elever kräver det att lärare använder sig av olika verktyg och arbetssätt som är anpassade utifrån elevernas olika behov. En PedagogHund som arbetar i team tillsammans med en specialpedagog i skolans verksamhet, kan möta elevernas olika individuella behov.

Chelsea träffar elever som behöver träna på olika områden i de olika skolämnena. När en elev till exempel behöver träna på att läsa lägger hon sig bredvid eleven med hakan i elevens knä, en elev som behöver träna på matematik får hjälp av Chelsea att slå på stora tärningar som då ger olika tal som eleven ska räkna ut, en elev som behöver träna på kommunikation och att titta någon i ögonen tränar detta med att ge Chelsea olika kommandon och att successivt lära sig att titta i Chelseas ögon. Detta och mycket mer gör Chelsea när hon arbetar.
Chelsea lyssnar utan att ställa krav, hon dömer inte om eleven gör något som inte är rätt, hon tröttnar aldrig att bli klappad på och hon är alltid glad mm mm. En elev som har arbetat mycket med Chelsea sa till mig att han tyckte att alla lärare skulle vara som Chelsea.

Chelsea är mycket duktig att läsa av elevernas olika signaler. Träffar hon en elev som är ledsen agerar hon med att försiktigt puffa med nosen på elevens hand för att ge eleven den tid denne behöver för att lugna sig. Om hon däremot träffar en glad och sprallig elev går hon fram och lägger huvudet i elevens knä och låter sig bli klappad.

Jag har under de år jag arbetat med Chelsea fått se många situationer där jag ser hur Chelsea hjälper eleven att få ökad självkänsla, starkare självförtroende, uppnå målen i flera ämnen, våga läsa högt, våga redovisa högt och våga prata och läsa på engelska. Jag har även fått uppleva flera situationer där elever varit mycket arga och har då med hjälp av Chelsea snabbt lugnat sig genom att krama och klappa på Chelsea.